Perbezaan Pandangan Ulama Tentang Jumlah Sifat Huruf

Mohd Izwanuddin Abd Rahim